Makaleler

YERLİ ÜRETİM VE TÜKETİM KONULU MAKALELER

Daha güçlü ve başarılı bir ülke olabilmemiz için bilgiden ve bilimden her zaman yararlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle sitemizde küçük de olsa bir kaynakça olması amacıyla yerli üretim/tüketim konulu makale, tez, kitap, filmleri sitemizin “Yararlı Bilgiler” bölümünde listelemekteyiz. Listelerin çok uzun olmaması için harf gruplarına ayrılarak yayınlanmaktadır.

Aşağıda sunulan liste oluşturulurken YÖK Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr), YÖK Akademik (akademik.yok.gov.tr) ve Google Akademik (scholar.google.com) elektronik veri tabanları kullanılmaktadır. Arama sözcükleri olarak “yerli”, “milli”, “üretim”, “ihracat”, “ithalat” vb. sözcükler kullanılmaktadır.

Yerliburada.net gönüllü bir yapı olduğu için (sınırlı zaman ve yaynakla çalışmaktayız) listelerde eksiklikler olabilmektedir. Eklenmesini yerli üretim/tüketim konulu eklenmesini istediğiniz kaynakları bilgi@yerliburada.net adresine yazabilirsiniz.

A-H

Makale adıYazar adıYayın bilgisiErişim bağlantısı
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Çerçevesinde Yerli Malı ve Tutum Haftası KutlamalarYrd. Doç. Dr. Sevilay ÖzerTurkish Studies
Cilt: 8, Sayı: 5 (2013)
Sayfa: 595-613
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423932859.pdf
1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Tarımına Etkileri ve 1931 Birinci Türkiye Ziraat KongresiYrd. Doç. Dr. Mustafa Yahya Metintaş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kayıran

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı: 23 (2016)
Sayfa: 33-82
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/281564
1930’larda Çocuk Piyeslerinde Yerli Malı Kullanma ve Ulusal Ekonomi Bilincini Oluşturma ÇabalarıYrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan

Özgür Vahap Varnalı

The Journal of Academic Social Science Studies
Cilt: 6, Sayı: 2 (Şubat 2013)
Sayfa: 1529-1547
https://www.jasstudies.com/Makaleler/2013316056_79DumanDogan-1529-1547.pdf
Atatürk Döneminde (1923-1938) Ekonomik ÖrgütlenmeProf. Dr. Meral TecerAmme İdaresi Dergisi
Cilt: 39, Sayı: 4 (Aralık 2006)
Sayfa: 75-1166
Atatürk ün Devletçilik İlkesi ve Atatürk Dönemindeki Ekonomik Uygulamaların Sonuçları Üzerine Kısa Bir DeğerlendirmeProf. Dr.  Hakan UzunATASE
(Ekim 2008)
Atatürk’ün İktisadî PolitikasıYaşar Semizhttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/693074
Başarısızlıkla Sonuçlanan Bir Girişim: Tayyare Ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ)Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer DenizKırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2, Sayı: 1
Sayfa: 120-132
https://dergipark.org.tr/download/article-file/498759
Denizli İktisat Tarihinde Bir Halk Girişimciliği Örneği Uygar MotorCengiz AksekiBelgi Dergisi
(2016)
Denizli’de Türk İşçilerinin Kurduğu Elektronik Fabrikası Bir EmekCengiz AksekiToplumsal Tarih Dergisi
(2007)
Devrim Arabaları: “Ya Yaparsak!…”Dr. Serdar ŞahinkayaMülkiye Dergisi
Cilt: 34, Sayı: 267 (2010)
Sayfa: 257-267
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/522

 

 

I-P

Makale adıYazar adıYayın bilgisiErişim bağlantısı
İlköğretim Öğrencilerinin “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası”na İlişkin GörüşleriDoç. Dr. Halil İbrahim Sağlam

Doç. Dr. Erkan Yaman

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 12, Sayı: 2
Sayfa: 207-217
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/16563
İstikbalini Göklerde Arayan Ülke Ve Türk Havacılık Sahasında Alman Menfaatleri Işığında Bir Ortaklık: TomtaşDoç. Dr. Fatih DervişoğluCumhuriyet International Journal of Education
Cilt: 3, Sayı: 3
Sayfa: 68-82
https://dergipark.org.tr/download/article-file/314224
Milli İktisat ve Tasarruf CemiyetiDoğan DumanÇağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
Cilt: 1, Sayı: 2
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/235659

 

 

R-Z

Makale adıYazar adıYayın bilgisiErişim bağlantısı
Tayyareden Uçağa: Milli Hava Sanayinin Kuruluşunda Türk Halkının Yaptığı BağışlarYrd. Doç. Dr. Abdurrahim Fahimi AydınKaradeniz Araştırmaları Dergisi
Sayı: 31 (Güz 2011)
Sayfa: 51-84
http://www.karam.org.tr/Makaleler/1479317909_004_aydin.pdf
Türk İmalat Sanayinde Lokomotif Bir Sektör: Demir Çelik SanayiDoç. Dr. Okan YaşarMarmara Coğrafya Dergisi
Sayı: 20 (Temmuz 2009)
Sayfa: 72-78
http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/2566/612-1181-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Türkiye Ekonomisinde Geç Kalkınmanın ve Yerli Üretimin Ekonomi PolitiğiDr. Murad TiryakioğluEge Akademik Bakış Dergisi
Cilt: 16, Sayı: 2
Sayfa: 177-196
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/560928
Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İthalat BağımlılığıProf. Dr. Mehmet Şişman

Dr. Erdem Bağcı

Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi
Cilt: 36, Sayı: 1 (2014)
Sayfa: 29-53
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/3762
Türkiye’nin Rekabet Gücü: İmalat Sanayi, İhracat ve Sermaye HareketleriDoç. Dr. Mehmet Şişman

Tahsin Yamak

H. Murat Ertuğrul

T.C. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Cilt: 19, Sayı: 1 (2004)
https://www.researchgate.net/publication/320979290_Turkiye%27nin_Rekabet_Gucu_Imalat_Sanayi_Ihracat_ve_Sermaye_Hareketleri_Arbitraj
Türkiye’nin Sanayi ve Tarım Politikasının Oluşturulmasında Birinci Sanayi ve Birinci Ziraat Kongrelerinin etkileriYrd. Doç. Dr. Doğan DumanThe Journal of Academic Social Science Studies
Sayı: 41 (Aralık 2015)
Sayfa: 131-145
https://www.jasstudies.com/Makaleler/1707553641_9-Yrd.%20Do%c3%a7.%20Dr.%20Do%c4%9fan%20DUMAN.pdf
Türkiye’nin Tarıma Dayalı Sanayi Politikası 1923-1938Prof. Dr. Ali Ata YiğitDoğuş Üniversitesi Dergisi
Sayı: 13(2) (2012)
Sayfa: 315-326
Yeniden “Yerli Malı” KampanyasıDoğan DumanToplumsal Tarih Dergisi
Sayı: 63 (Temmuz 2001)
Sayfa: 207-217
https://www.ilknokta.com/kolektif/toplumsal-tarih-dergisi-sayi-63.htm
Yerli ve Yabancı Fastfood Ürünlerinin Gençlerin Tercih Nedenlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖrneğiAdnan AcarSosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
Cilt: 17, Sayı: 38 (2016)
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/453654