Tezler

YERLİ ÜRETİM VE TÜKETİM KONULU TEZLER

Daha güçlü, başarılı ve bağımsız bir ülke olabilmemiz için bilgiden ve bilimden her zaman yararlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bir kaynakça olması amacıyla yerli üretim/tüketim konulu makale, tez, kitap, filmleri sitemizin “Yararlı Bilgiler” bölümünde listelemekteyiz.

Aşağıda sunulan liste oluşturulurken YÖK Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr), YÖK Akademik (akademik.yok.gov.tr) ve Google Akademik (scholar.google.com) elektronik veri tabanları kullanılmıştır. Arama/Anahtar sözcükleri “yerli”, “milli”, “üretim”, “ihracat”, “ithalat” vb.

Yerliburada.net gönüllü bir yapı olduğu için (sınırlı zaman ve kaynakla çalışmaktayız) listelerde eksiklikler olabilmektedir. Eklenmesini istediğiniz yerli üretim/tüketim konulu kaynakları bilgi@yerliburada.net adresine yazabilirsiniz.

A-H

Tez adıYazarDanışmanYılTürüTamamlandığı yer
1960-1980 Arası Dönemde İstanbul İmalat SanayiSena KeleşoğluProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2012Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı
II. Abdülhamit dönemi İstanbul sanayiiVeysel İpekçiProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2012Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı
Atatürk’ün Bağımsızlık Politikası (1923-1950)İhsan TahyaniProf. Dr. Ergün Aybars2001DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Demir Çelik SanayiiAyhan DumanProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2008Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Ekonomik Gelişiminde Tarıma Dayalı Sanayilerin Etkisi (1990-2000 Dönemi)Murat PıçakProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2007DoktoraMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı

 

I-P

Tez adıYazarDanışmanYılTürüTamamlandığı yer
İkinci Meşrutiyet Dönemi Tarım PolitikalarıErgül BallıProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2015DoktoraMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı
İstanbul’da Elektrik Üretiminin Başlangıcı ve TarihiMustafa EsenduranProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2010Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı
Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Anadolu Kadınının İktisadi Etkinliği Üzerine Bir DenemeKadriye Yılmaz KocaProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu1997Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı
Milli İktisat Düşüncesi ve Ticaret-i Umumiye MecmuasıCem ÇetinProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2002Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı
Osmanlı Dönemi Kayseri İmalat Sektörünün Gelişiminde Hammadde Tedarik Olanaklarının Etkisi (1500-1800)Haluk AytekinProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2012Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk tekstil tarihinin gelişimiYılmaz KuzucuProf. Dr. Ahmet Tabakoğlu2009DoktoraMarmara Üniversitesi İktisat Tarihi Bilim Dalı

 

R-Z

Tez adıYazarDanışmanYılTürüTamamlandığı yer
Türk Hava Kurumu (THK) Etimesgut Uçak FabrikasıÖZGÜR GENÇDoç. Dr. Necdet Aysal2018Yüksek lisansAnkara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Türkiye Cumhuriyeti uçak üretimi: 1925-1954Ayhan FeraProf. Dr. Tığınçe Oktar2018Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Bilim Tarihi Dalı
Türkiye İktisadi Kalkınma Sürecinde Girişimci Örneği: Nuri DemirağEnder TunaDoç. Dr. Mehmet Şişman2010Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı
Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm ve İşgücü Piyasasında KatmanlaşmaCihan CinemreDoç. Dr. Mehmet Şahin2012DoktoraMarmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı
Türkiye’de Gübre Sanayinin Gelişimi ve İktisadi PerformansıBayram UnayDoç. Dr. Mehmet Şahin2007Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Bilim Dalı
Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenilenebilir Enerji KaynaklarıOğuzhan BatıDoç. Dr. Mehmet Şahin2013DoktoraMarmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bilim Dalı
Türkiye’de Üretimin ve İhracatın İthalata Bağımlılığı Üzerine Sektörel Bir Analiz: Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim SektörüErdem BağcıDoç. Dr. Mehmet Şahin2013DoktoraMarmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı
Türkiye’deki Tarımsal Gelişmenin EvrimiEdvar AksakalDoç. Dr. Mehmet Şahin2009Yüksek lisansMarmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı
Türkiye’de Milli Burjuvazinin Girişimci Tipolojisi Olarak Nuri Demirağ ve Uçak Fabrikası Örnek OlayıMehmet DinçaslanProf. Dr. Ersan Bocutoğlu2012Yüksek lisansKaradeniz Teknik Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı
Yerli ve Yabancı Fastfood Ürünlerini Gençlerin Tercih Nedenlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖrneğiAdnan AcarProf. Dr. Sıdıka Bulduk2014Yüksek lisansGazi Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı